«

»

ก.ย. 07

โครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ ชุมชนเคหะคลองหก คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีdsc_0485 dsc_0489 dsc_0483 dsc_0487