Admin

Author's details

Name: admin
Date registered: 26/06/2013

Latest posts

  1. โครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก ประจำปีการศึกษา 2561 — 07/09/2018
  2. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต — 04/07/2018
  3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) — 03/07/2018
  4. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) — 29/05/2018
  5. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) — 05/05/2018

Author's posts listings

Sep 07

โครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_0483

นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ ชุมชนเคหะคลองหก คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Jul 04

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

36573784_1603273189784113_2757108157783212032_n

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรฯ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ภายในงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’61” ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      

Jul 03

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

0

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะกรรมการประเมินฯ นำโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธาน ดร.ศรันยา คุณะดิลก ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ ในวันอังคาร 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

May 29

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-1

โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.rmutt.ac.th/?p=5719 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-5493162 หรือ Facebook : Master of Home Economics Technology,RMUTT

May 05

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

name1

  ด้วยหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ในระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561  โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โครงการปริญญาโท อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมายเลขโทรศัพท์  02-5493162  หรือ 096-5213988  E-Mail : master_het@yahoo.com Facebook Fan page : https://www.facebook.com/mhet.rmutt   ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> คลิ๊กที่นี่ <<   วิธีการชำระเงิน **ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2561** 1. สามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อบัญชี น.ส.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล เลขที่บัญชี …

Continue reading »

Apr 18

อัพเดท โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2561

regis-mhe-1-61

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.rmutt.ac.th/?p=5232 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-5493162 หรือ Facebook : Master of Home Economics Technology,RMUTT ใครที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดในหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เพิ่มเติมได้ที่ http://203.158.253.179/wp-content/uploads/2015/09/04-หลักสูตรปริญญาโท-ปรับปรุง-2558.pdf  

Feb 26

โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

84

  หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเขียนบทความหรือการตีพิมพ์ และคุณภาพทางด้านงานวิจัยให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดนครนายก

Nov 04

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

banner-regis-1-61-251025602-801x480

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 025493162 การรับสมัคร      ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ ระดับปริญญาโท จัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 …

Continue reading »

Sep 30

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

01

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับรางวัล Spacial Award และรางวัล Honorable Mention ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Glass Noodle Supplemented with Jerusalem Artichoke Flour ภายในงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  

Sep 19

โครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก

dsc_0352

นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ในภาคการศึกษา 1/2560 ในวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จริยธรรมในอาชีพคหกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ สุทัศนีย์ บุญโญภาส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ประจำรายวิชา  

Older posts «