«

»

ก.ค. 04

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรฯ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ภายในงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’61” ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

36573784_1603273189784113_2757108157783212032_n 36575364_1603273786450720_8676215593008889856_n

36580689_10156225200871885_4650258638676426752_n

36589951_1603273929784039_597669695948062720_n

36627629_10156225200491885_1989779239234174976_n

36641607_1603273656450733_177320705522663424_n

36670189_1603273246450774_7089283026051399680_n

36702485_1603273313117434_7197415712560775168_n