วิทยานิพนธ์ 2564

ชื่อนักศึกษาปริญญาโท ชื่อวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดไฟล์
นางสาวรมิตา เรือนสังข์สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกากสาโทและการพัฒนาเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูผสมน้ำเชื่อมข้าวรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นายจักรพันธ์ ขามโนนวัดการพัฒนากระดาษทำมือจากมูลม้าสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นายยุทธศักดิ์ มาลัยศรีการพัฒนาแผ่นดูดซับเสียงจากเศษโสนหางไก่สำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์   รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นายฟาริดา พรรณรงค์            การพัฒนาเสื้อชั้นในสำหรับผู้ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นางสาวดรุณี สมมุติการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกประดู่บนผ้าไหมอีรี่สำหรับการป้องกันรังสียูวีรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นายณัฐพงษ์ นาเครือการพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดเปลือกถั่วลิสงเพื่องานประดิษฐ์รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นางสาวกุลธิดา โล่ห์เงินผลของเอนไซม์เพคติเนสและเซลลูเลสต่อการสกัดน้ำซังขนุนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นางสาววิภาพรรณ เหมะธุลินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาลหมากโดยใช้ยีสต์จากน้ำตาลโตนดรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png
นายสุรัตน์ อนันทสุขโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอภาวะไตเสื่อมในผู้ป้วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 273700772_4595844560526946_4320018807199538244_n-removebg-preview.png