วิทยานิพนธ์ 2557

วิทยานิพนธ์คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตที่สำเร็จในปีการศึกษา 2557

ปุญญิศา โยนกรอง การประยุกต์ใช้น้ำมันมะพร้าวทดแทนครีมในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
สุวัฒน์ สิงห์เทพ การพัฒนาเชือกผักบุ้งสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
กนกวรรณ กันทะกัน การพัฒนาดินปั้นเถ้าแกลบสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
ณุกานดา ภัทรปุตรานนท์ การตกแต่งผ้าหุ้มเบาะด้วยไมโครแคปซูลจากน้ำมันหอมระเหย
ระพีพรรณ จันสุราช การพัฒนาแบบตัดขนาดตัวมาตรฐานสำหรับเครื่องแบบสนามทหารบก