วิทยานิพนธ์ 2554

วิทยานิพนธ์คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตที่สำเร็จในปีการศึกษา 2554

ชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์
เทพธิดา อารักษ์ ลักษณะและสมบัติของเส้นด้ายปอทะเล
นงลักษณ์ สุธาพจน์ การพัฒนาชุดเครื่องนอนเคลือบกลิ่นหอมด้วยเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่น
เบญญาภา ข่วงทิพย์ การพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าหม้อห้อมสตรีทอลายสองของจังหวัดแพร่
จิราภรณ์ คชสง่า การพัฒนาชุดชั้นในสตรียับยั้งแบคทีเรียด้วยไมโครเอนแคปชูเลชั่น จากน้ำมันหอมระเหยกระชายดำ
เบญจวรรณ บุ้งทอง พัฒนาการออกแบบ แบบตัดเสื้อเทเลอร์สำหรับสตรีรูปร่างพิเศษ
สายชล มงคล การศึกษาชนิดของผ้าที่มีต่อวิธีการเย็บวงแขนเสื้อ
ประนอม ลมมูลตรี การพัฒนาอุปกรณ์รองรีดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเสื้อถัก
จารุต ภิญโญกีรติ การพัฒนาการทำแบบตัดเสื้อผ้าสตรีด้วยหลักกายวิภาคศาสตร์
สาคร ดำริธรรมาภรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำแบบตัดและเสื้อตัวอย่างด้วยเทคนิคการทำแบบตัดบนกระดาษ บนหุ่น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
อรวรรณ พึ่งคำ การประยุกต์เทคโนโลยีกล้าเชื้อยีสต์สำหรับผู้ผลิตขนมตาล