บทความทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์

Change of Sensory Characteristic of Fermented Rice Flour and Fermented Rice Noodle (Kanom-jeen) During Fermentation by Lactobacillus plantarum A1 รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะขบอบแห้งรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นห่ออาหารจากซังขนุนรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การพัฒนาโยเกิร์ตนมมูร่าห์รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
กรรมวิธีการผลิตตะขบอบแห้งรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะขบอบแห้งรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การพัฒนาเต้าหู้แข็งจากเมล็ดฟักทองรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมจากที่ผลิตโดยเครื่องต้นแบบและวิธีดั้งเดิมรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเมือกกระเจี๊ยบเขียวรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของบัวหลวงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดแท่งรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
 การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาทุบจากเนื้อปลาเส้นใยสั้นและเนื้อปลาเส้นใยยาวรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิคราะห์กลิ่นในถั่วแมคคาเดเมียรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุนรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
ผลของกลีเซอรีนต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพของพลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุนรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
คุณสมบัติด้านโปรไบโอติกของแบคทีเรียที่แยกจากข้าวหมากรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
Physical, Chemical, and Sensory Properties of Glass Noodle Supplemented with Jerusalem Artichoke Flourรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การพัฒนาและการทดสอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ผักแผ่นแคลเซียมสูงรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
ผลของวิธีการสกัดไขมันวิธีแบบเย็นต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันเมล็ดเงาะรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งผงหุงข้าวสวยเสาไห้สำเร็จรูปรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การศึกษาคุณภาพของน้ำตาลที่ผลิตจากลูกตะขบรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11607 การผลิตผักแผ่นที่มีแคลเซียมสูงรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12542 กรรมวิธีการผลิตเต้าหู้แข็งจากเมล็ดฟักทองรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11965 กรรมวิธีการผลิตวุ้นเส้นจากหัวแก่นตะวันรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
ผักแผ่นจากผักพื้นบ้าน แหล่งแคลเซียมใกล้ตัว (หนังสือ)รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่โดยใช้แป้งข้าวเหนียวดำทดแทนแป้งสาลีรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
ผลของวิธีการสกัดต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งเมล็ดเงาะรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
ผลของเอนไซม์เพคติเนส อุณหภูมิและระยะเวลาในการบ่มต่อคุณภาพไซรัปจากตะขบรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การทดสอบแนวคิดของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมถั่วแดงเพาะงอกพลังงานต่ำรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุนรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
Development of High Fiber Mung Bean Noodle by adding Tigernut Flourรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปั้นจากกากมะตูมรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมปังโดยใช้แป้งเมล็ดบัว และแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
Selection of Suitable Formula for Manufacturing Meat Analogue Supplemented with White Kidney Bean Flour and Jerusalem Artichoke Flourรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การศึกษาปริมาณน้ำตาลและหัวเชื้อผสมที่หมาะสมในการผลิตโยเกิร์ตโพรไบโอติกรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การสำรวจแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารบำรุงสายตารูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การศึกษาแนวความคิดของผู้บริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรดรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
Gluten-free Pasta Products with Improved Nutritional Profile by Using Banana Flourรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 16392 ตู้อบขนมโดยใช้ระบบปิดรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 17691 กรรมวิธีการผลิตเส้นใยจากกาบกล้วยสำหรับงานถักทอรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การศึกษาแนวความคิดของผู้บริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้ารูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การศึกษาแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมดำรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การศึกษาแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนแป้งหมักรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การศึกษาแแนวความคิดของผู้บริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้สอดไส้ซอสเย็นตาโฟ แช่เยือกแข็งด้วยเทคนิคการทำอาหารโมเลกุลรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png
การศึกษาแนวทางการพัฒนาและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติก สตาร์ชผสมชานอ้อยรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file_pdf_download_icon-icons.com_68954.png