ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของโครงการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

267380_193896477337057_100001501171333_510537_7341267_n

dsc_0483

โครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ ชุมชนเคหะคลองหก คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read more

36573784_1603273189784113_2757108157783212032_n

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรฯ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ภายในงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’61” ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      

Read more