«

»

เม.ย. 18

อัพเดท โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2561

regis1-61-alert-12 regis-mhe-1-61

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.rmutt.ac.th/?p=5232

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-5493162 หรือ Facebook : Master of Home Economics Technology,RMUTT

ใครที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดในหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เพิ่มเติมได้ที่

http://203.158.253.179/wp-content/uploads/2015/09/04-หลักสูตรปริญญาโท-ปรับปรุง-2558.pdf