«

»

พ.ค. 03

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0123 dsc_0103 dsc_0089 dsc_0081 dsc_1893 dsc_0062 dsc_0052 dsc_1915 dsc_0046 dsc_0035 dsc_0028 dsc_0020 dsc_0012 dsc_0011 dsc_0005