«

»

พ.ค. 28

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

dsc_0167 dsc_0406 dsc_0404 dsc_0399 dsc_0394 dsc_0392 dsc_0390 dsc_0388 dsc_0372 dsc_0364 dsc_0362 dsc_0354 dsc_0351 dsc_0348 dsc_0347 dsc_0340 dsc_0339 dsc_0338 dsc_0335 dsc_0333 dsc_0330 dsc_0327 dsc_0324 dsc_0321 dsc_0320 dsc_0317 dsc_0315 dsc_0313 dsc_0305 dsc_0304 dsc_0301 dsc_0300 dsc_0299 dsc_0298 dsc_0296 dsc_0294 dsc_0292 dsc_0290 dsc_0288 dsc_0285 dsc_0281 dsc_0277 dsc_0275 dsc_0274 dsc_0267 dsc_0263 dsc_0261 dsc_0260 dsc_0256 dsc_0255 dsc_0251 dsc_0248 dsc_0244 dsc_0237 dsc_0232 dsc_0229 dsc_0225 dsc_0222 dsc_0218 dsc_0217 dsc_0214 dsc_0212 dsc_0208 dsc_0206 dsc_0205 dsc_0201 dsc_0198 dsc_0196 dsc_0195 dsc_0194 dsc_0187 dsc_0185 dsc_0183 dsc_0179 dsc_0178 dsc_0177 dsc_0174 dsc_0169 dsc_0168