«

»

พ.ค. 29

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-1

โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2561
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.rmutt.ac.th/?p=5719

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-5493162 หรือ Facebook : Master of Home Economics Technology,RMUTT