Monthly Archive: กันยายน 2018

Sep 07

โครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ชุมชนเคหะคลองหก ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_0483

นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ ชุมชนเคหะคลองหก คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี